Aynur Jafar - Art

Mağazaya keçid:

Aynur Jafar Art

Məhsul kodu:

6011

0.00
0.00 / Səs sayı: 0
Bölmə:

Rəsm və heykəllər

Açıqlama

Qədim tarixə malik olan kufi xətti VII əsrdə Hiyrə və Yəməndə meydana gəlmiş, sonralar ərəblərlə yanaşı iranlılar tərəfindən də geniş istifadə olunmağa başlanmışdır. Ərəb qrafikası ən qədim kufi xətti əsasında (adından bəlli olduğu kimi Kufə şəhərində) İmam Əli tərəfindən yaradılmışdır. İlk “Quran” nüsxələri də məhz bu xətlə yazılmışdır. İslam şərgdə yayılarkən kufi xətt Azərbaycanada gəlib çatmışdı. Burada Kufi xətlər daha çox memarlıq abidələrin üzərində əks olunmuşdur hansılara bugünki günə gədər rast gəlmək olar. Kufi xətt bu günki gündə aktualdır və o artıq yazıdan çox incəsənət növünə dönüb. Həndəsə formasına malik olduğu üçün kufi xətti İslamic Artın Kubizımı kimi adlandırmaq olar.